HYDROGEOLOGIE

 

 • hydrogeologický průzkum vyhledání a realizace vodních zdrojů
 • monitoring kvality vod
 • čerpací zkoušky
 • vsakovací a nálevové zkoušky
 • matematické modelování proudění podzemní vody
 • hydrogeologické posudky pro vsakování dešťových vod
 • hydrogeologické posudky pro domovní ČOV
 • posouzení agresivity podzemních vod na ocelové a betonové konstrukce
 • návrh optimálního využívání vodních zdrojů
 • návrh ochranných pásem vodních zdrojů
 • hydrologická měření
 • rešerše hydrogeologických poměrů
 • znalecké posudky, konzultační činnost

Kontakt:

Ing. Radan Šmít
M: +420 602 744 287
E: smit@g-consult.czREFERENCE - Hydrogeologie

NÁVSÍ – VODNÍ ZDROJE PRO OBECNÍ VODOVOD

Více

MOSTY U JABLUNKOVA – NOVÉ ZDROJE VODY PRO OBECNÍ VODOVOD – 1. ČÁST

Více

TĚRLICKO – HALA – VSAKOVÁNÍ SRÁŽEK

Více

BŘEZOVÁ – NOVÉ ZDROJE PRO SKUPINOVÝ VODOVOD

Více

ZAJIŠŤUJEME POSÍLENÍ VODNÍCH ZDROJŮ PRO OBEC DOMAŠOV U ŠTERNBERKA

Více

REALIZACE JÍMACÍHO VRTU NA LOKALITĚ NOVÁ VES U RÝMAŘOVA

Více

BERNARTICE NAD ODROU – MONITORING A AAR

Více

KOMÁROV – SILNICE I/11 – SEVERNÍ OBCHVAT

Více

MOŠNOV – ZASAKOVÁNÍ PZ – STUDIE II

Více

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – OCHRANNÉ SANAČNÍ ČERPÁNÍ A PRŮZKUM

Více