Česká republika má jako jeden z mála států Evropy velké zásoby a zdroje kvalitních podzemních vod. Vyhledávání, využívání a ochrana těchto zdrojů je jedním z nejdůležitějších úkolů současnosti. Obor hydrogeologie proto cílevědomě, racionálně a progresivně zkoumá nejen zdroje podzemních vod, ale i jejich vlivy na činnost člověka a naopak. Společnost G-Consult je v oblasti hydrologie a hydrologických průzkumů profesionálem a nabízí služby na velmi vysoké úrovni.

 

HYDROGEOLOGICKÉ PRŮZKUMY

 • hydrogeologické mapování
 • vyhodnocování kvality podzemních
 • a povrchových vod v návaznosti
 • na platnou legislativu
 • hydrodynamické zkoušky a výzkum sond
 • průzkumy pohřebišť – zjištění základních požadavků zákona č. 256/2001 Sb.
 • konstrukce speciálních hydrogeologických map
 • hydrogeologické modelování proudění podzemních vod a transportu kontaminace
 • komplexní monitoring podzemních i povrchových vod, vytipování a sledování potencionálních znečišťovatelů a jejich bezprostřední vliv na okolí

 

HYDROGEOLOGICKÉ PRŮZKUMY PRO STAVEBNÍ ÚČELY

 • hydrogeologické průzkumy pro odvodňování stavebních jam, návrhy systémů odvodnění a jejich realizace
 • ověřování hydraulických parametrů
 • provádění čerpacích a vsakovacích zkoušek
 • provoz hydraulické ochrany podzemních vod
 • matematické modelování i standardní výpočetní metody hydraulických parametrů
 • posuzování agresivity podzemních vod na ocelové a betonové konstrukce dle platné legislativy

 

ZAJIŠTĚNÍ A OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ

 • komplexní regionální i lokální hydrogeologické mapování
 • vyhledávání zdrojů pitné a užitkové vody
 • ověřování kvality a vydatnosti zdrojů podzemní vody (odběr vzorků, zajištění laboratorních analýz, hydrodynamické zkoušky)
 • optimalizace využití stávajících zdrojů podzemní vody včetně návrhu režimu provozu těchto zdrojů
 • terénní měření základních fyzikálně-chemických parametrů podzemní vody
 • hydrochemické, bakteriologické a ekotoxikologické hodnocení kvality přírodních vod
 • návrh a revize pásem ochrany vodních zdrojů
 • zpracování hydrogeologických studií a posudků
 • konzultační a oponentní činnost


REFERENCE - Hydrogeologie

ZAJIŠŤUJEME POSÍLENÍ VODNÍCH ZDROJŮ PRO OBEC DOMAŠOV U ŠTERNBERKA

Více

REALIZACE JÍMACÍHO VRTU NA LOKALITĚ NOVÁ VES U RÝMAŘOVA

Více

BERNARTICE NAD ODROU – MONITORING A AAR

Více

KOMÁROV – SILNICE I/11 – SEVERNÍ OBCHVAT

Více

MOŠNOV – ZASAKOVÁNÍ PZ – STUDIE II

Více

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – OCHRANNÉ SANAČNÍ ČERPÁNÍ A PRŮZKUM

Více

MOŠNOV – ZCOM – ZASAKOVACÍ OBJEKTY

Více

FRENŠTÁT P.R. – STUDIE VYUŽITELNOSTI AUTOCHTONNÍHO KARPATU

Více

JABLUNKOV – STUDIE VYUŽITELNOSTI TERMÁLNÍCH VOD

Více