ZAJIŠŤUJEME POSÍLENÍ VODNÍCH ZDROJŮ PRO OBEC DOMAŠOV U ŠTERNBERKA

V rámci zajištění zdrojů pitné vody pro obec realizujeme hydrogeologické práce pro ověření vydatnosti jímacího vrtu. Je realizováno hydrodynamické testování v délce  30 dnů čerpání a 3 dnů sledování nástupu hladiny podzemní vody ve vrtu. Dosavadní výsledky nasvědčují, že vydatnost vrtu budepro potřebu obce, jako doplňkový vodní zdroj, dostatečná.

Práce jsou finacovány z prostředků obce a OPŽP.

 

Zpravodaj obce Domašov u Šternberka