MOŠNOV – ZASAKOVÁNÍ PZ – STUDIE II

2012

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Ověření průběhu přehloubeného subglaciálního koryta a možnosti zasakování srážkových vod v severní části navazující na projektovaný areál MCOM (Multimodální cargo)

 

Zakázka zaměřena na předběžný průzkum průběhu přehloubeného koryta severně od projektovaného areálu MCOM v Mošnově. Posouzení polohy koryta a úrovně hladiny podzemní vody v něm ve vztahu k potenciální možnosti výstavby rozsáhlého zasakovacího objektu. Provedené kontrolních vrtů, expresních nálevových zkoušek, krátkodobé sledování změn hladiny na jednotlivých vrtech, posouzení komplexu možností utrácení srážkových vod v ploše PZ – odvedením srážkových vod k jihu do řeky Lubiny, provedení hydrotechnických výpočtů charakterizující bilanci území pro zdržení a následní odvedení srážek.