ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – OCHRANNÉ SANAČNÍ ČERPÁNÍ A PRŮZKUM

2011 – 2012

Zadavatel: Ministerstvo financí

Ověření rozsahu kontaminace v dílčí části areálu společnosti ON Semiconductor Czech Republic (dříve TESLA Rožnov)

 

Zakázka zaměřena na podrobný průzkum rozsahu kontaminace JZ prostoru bývalého areálu TESLA v Rožnově pod Radhoštěm. Areál bývalé Tesly v současnosti využívají soukromé subjekty, na jejichž pozemcích byl ověřován rozsah kontaminace chlorovanými uhlovodíky (ClU – rozpouštědla) v zeminách a podzemních vodách a jejich přestup do areálu Zahrádkářské osady Zubersko, kde je podzemní voda využívána k zálivce. Na základěprovedených průzkumných prací byla vymezena rizika kontaminace (ClU) proudící v podzemní vodě a navrženy sanační limity pro ochranné sanační čerpání, společně s návrhem a realizací technologického zařízení pro dočasnou úpravu vody k odběru čerpací stanice zahrádkářů.