NÁVSÍ – VODNÍ ZDROJE PRO OBECNÍ VODOVOD

Hydrogeologický průzkum pro zajištění nových zdrojů podzemní pitné vody pro zásobování obyvatel obce Návsí

  • Stanovení vhodných míst pro realizaci jímacích vrtů
  • Realizace 3 jímacích vrtů, každý do hloubky 70 m
  • Provedení dlouhodobých čerpacích zkoušek
  • Laboratorní analýzy podzemní vody
  • Vyhodnocení a stanovení doporučeného čerpaného množství vody na jednotlivých vrtech a jejich min. hladiny při čerpání

Zadavatel: Obec Návsí, 2022