BŘEZOVÁ – NOVÉ ZDROJE PRO SKUPINOVÝ VODOVOD

Hydrogeologický průzkum pro zajištění nových vodních děl pro jímání podzemní vody jako vody pitné pro zásobování obyvatel Městyse Březová u Vítkova a Leskovec u Vítkova.

• nalezení doplňkového zdroje podzemní vody pro veřejný vodovod
• realizace 4 průzkumných vrtů, každý do hloubky 75 m,
• čerpací zkoušky,
• návrh parametrů pro optimální využívání vodních zdrojů.

Zadavatel: Městys Březová, 2020