TĚRLICKO – HALA – VSAKOVÁNÍ SRÁŽEK

Ověření hydrogeologických poměrů v místě projektované haly, posouzení možnosti utrácení jímaných srážkových vod vsakováním do zeminového prostředí.

Zadavatel: KANIA a.s., 2020