KOMÁROV – SILNICE I/11 – SEVERNÍ OBCHVAT

2013

Zadavatel: Statutární město Opava

Ověření vlivu výstavby mostní estakády na hladinu podzemní vody a povrchového rozlivu z řeky Opavy na vodní zdroj ve Velkých Hošticích

 

Předmětem zakázky bylo posouzení možnosti ovlivnění významného zdroje hromadného zásobování obyvatel ve Velkých Hošticích s odběrem na úrovni25 – 28 l/s výstavbou severního obchvatu Komárova. Pro vyřešení dopravní infrastruktury v prostoru mezi Komárovem a Opavou se zvažují 2 varianty výstavby, tzv. severní a jižní obchvat. Předmětem průzkumu severního obchvatu bylo posouzení, zda a jakým způsobem může výstavba ovlivnit jakost a vydatnost vodního zdroje, resp. jaké prvky ochrany mohou zdroj v případě ovlivnění ochránit a umožnit jeho trvalou exploataci. V průběhu prací byla využita rozsáhlá vrtná prozkoumanost, spojená se sanačním zásahem ve společnosti IVAX (dříve Galena Opava), tak doplňkové průzkumné práce (vrty) hydrologická měření. Na základě měření byl posuzován vliv exploatace vodního zdroje na směr proudění podzemní vody ve fluviálním kolektoru a rovněž byl posouzení vliv výstavby mostní estakády na případné záplavové epizody při vybřežení řeky Opavy v její levobřežní části.