MOSTY U JABLUNKOVA – NOVÉ ZDROJE VODY PRO OBECNÍ VODOVOD – 1. ČÁST

Hydrogeologický průzkum pro zajištění nových zdrojů podzemní pitné vody pro zásobování obyvatel obce Mosty u Jablunkova

  • Stanovení vhodných míst pro realizaci jímacích vrtů
  • Realizace 4 jímacích vrtů na dvou lokalitách, každý do hloubky 50 m
  • Provedení dlouhodobých čerpacích zkoušek na všech vrtech
  • Laboratorní analýzy podzemní vody
  • Vyhodnocení a stanovení doporučeného čerpaného množství vody na jednotlivých vrtech a jejich min. hladiny při čerpání

Zadavatel: Obec Mosty u Jablunkova, 2022