EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

 

  • komplexní průzkumy kontaminace horninového prostředí a podzemní vody
  • analýza rizik ekologické zátěže na ŽP
  • projektová činnost – zpracování projektové dokumentace, projednání a zajištění příslušných povolení DOSS
  • sanace (likvidace) ekologických zátěží v horninovém prostředí a podzemní vodě

Kontakt
Ing. Vladan Podroužek
M: +420 602 520 209
E: podrouzek@g-consult.czREFERENCE - Ekologické zátěže

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – GasNet, s.r.o. – AKTUALIZACE ANALÝZY RIZIK, DOPRŮZKUM

Více

NOŠOVICE – HYUNDAI – MONITORING VOD

Více

DOPRŮZKUM LOKALITY KOKSOVNA LAZY, SPOLEČNOSTI OKK Koksovny, a.s.

Více

HORNÍ SUCHÁ – DEPOS – MONITORING VOD

Více

OSTRAVA – LIBERTY OSTRAVA A.S. – MONITORING PODZEMNÍCH VOD 2021 – 2023

Více

ŠTERNBERK – EUTECH – SANACE

Více

BRUNTÁL – Alfa Plastik

Více

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – OCHRANNÉ SANAČNÍ ČERPÁNÍ

Více

BOHUMÍN – DS PHM – OCHRANNÉ SANAČNÍ ČERPÁNÍ

Více

ŠUMPERK – VIKÝŘOVICE – OCHRANNÉ SANAČNÍ ČERPÁNÍ

Více