HORNÍ SUCHÁ – DEPOS – MONITORING VOD

Monitoring kvality podzemní, povrchové a průsakové vody v okolí skládky odpadů S-OO3 Solecká

  • odběr a analýzy vzorků vod
  • režimní měření hladin podzemní vody
  • interpretace a syntéza výsledků, určení trendů vývoje koncentrací sledovaných polutantů

Zadavatel: AZ ENVI s.r.o., 2017 – do současnosti