BOHUMÍN – DS PHM – OCHRANNÉ SANAČNÍ ČERPÁNÍ

2013 – 2014

Zadavatel: Ministerstvo financí

Provádění ochranného čerpání v areálu bývalého distribučního skladu PHM

 

Realizace ochranného čerpání a čištění podzemní vody kontaminované ropnými látkami za účelem prevence šíření kontaminace do intravilánu města Bohumín. Průběžný monitoring kvality podzemní vody.