NOŠOVICE – HYUNDAI – MONITORING VOD

Čtvrtletní monitoring kvality podzemní, povrchové a srážkové vody v areálu Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. zahrnující odběr a analýzu vzorků vod, vyhodnocení, posouzení trendů vývoje znečištění, kontrolu možného vlivu výrobních činností na geoprostředí a včasnou indikaci případné havarijní situace.

Zadavatel: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., 2021 – do současnosti