DOPRŮZKUM LOKALITY KOKSOVNA LAZY, SPOLEČNOSTI OKK Koksovny, a.s.

Doprůzkum kontaminace v prostoru bývalé koksovny, vrtné práce, odběr a analýzy vzorků zemin a podzemních a povrchových vod, vyhodnocení, sestavení konceptuálního modelu, návrh dalšího postupu prací

Zadavatel: Ministerstvo financí, 2020