BRUNTÁL – Alfa Plastik

Sanace staré ekologické zátěže
– sanace stavebních konstrukcí včetně jejich demolic a obnovy
– sanace kontaminovaných zemin nesaturované zóny
– sanace podzemní vody kontaminované ropnými látkami a těžkými kovy
– sanační a postsanační monitoring