UHERSKÉ HRADIŠTĚ – GasNet, s.r.o. – AKTUALIZACE ANALÝZY RIZIK, DOPRŮZKUM

Doprůzkum zbytkové kontaminace po ukončené sanaci. Badatelský průzkum průběhu středověkého opevnění, vrtné práce, odběr a analýzy vzorků zemin a podzemních vod, vyhodnocení, sestavení konceptuálního modelu, posouzení zdravotních a ekologických rizik zbytkového znečištění, návrh dalšího postupu prací

Zadavatel: Ministerstvo financí, 2022