ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – OCHRANNÉ SANAČNÍ ČERPÁNÍ

2012 – 2013

Zadavatel: Ministerstvo financí

Provádění ochranného čerpání v areálu současné kolonie zahrádkářů

 

Realizace ochranného čerpání a čištění podzemní vody kontaminované chlorovanými uhlovodíky za účelem ochrany vodního zdroje v kolonii zahrádkářů. Průběžný monitoring kvality podzemní a povrchové vody.