HYDROGEOLOGYNÁVSÍ – VODNÍ ZDROJE PRO OBECNÍ VODOVOD

Více

MOSTY U JABLUNKOVA – NOVÉ ZDROJE VODY PRO OBECNÍ VODOVOD – 1. ČÁST

Více

TĚRLICKO – HALA – VSAKOVÁNÍ SRÁŽEK

Více

BŘEZOVÁ – NOVÉ ZDROJE PRO SKUPINOVÝ VODOVOD

Více

ZAJIŠŤUJEME POSÍLENÍ VODNÍCH ZDROJŮ PRO OBEC DOMAŠOV U ŠTERNBERKA

Více

REALIZACE JÍMACÍHO VRTU NA LOKALITĚ NOVÁ VES U RÝMAŘOVA

Více

BERNARTICE NAD ODROU – MONITORING A AAR

Více

KOMÁROV – SILNICE I/11 – SEVERNÍ OBCHVAT

Více

MOŠNOV – ZASAKOVÁNÍ PZ – STUDIE II

Více

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – OCHRANNÉ SANAČNÍ ČERPÁNÍ A PRŮZKUM

Více


ENVIRONMENTAL CONSULTINGBRUNTÁL – URBANITY CAMPUS – EIA

Více

SHELL Czech Republic a SHELL Slovakia – ENVIROMENTÁLNÍ OUTSOUCING

Více

OSTRAVA – TSR – PROVOZNÍ ŘÁD VÝKUPNY KOVŮ

Více

FRÝDEK MÍSTEK – SKLÁDKA TKO

Více

BREMBO CZECH – EKOLOGICKÝ AUDIT, ENVIRONMENTÁLNÍ OUTSOURCING

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ POSUDKY PRO MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

Více

KARVINÁ – TERÉNNÍ ÚPRAVY LOKALITY NAD BARBOROU

Více

JESENÍK – LESOPARK S GOLFOVÝM HŘIŠTĚM

Více

OSTRAVA – DOSTAVBA DOMU UMĚNÍ GVUO

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ ODRY, MORAVY, DYJE

Více


ENVIRONMENTAL BURDENUHERSKÉ HRADIŠTĚ – GasNet, s.r.o. – AKTUALIZACE ANALÝZY RIZIK, DOPRŮZKUM

Více

NOŠOVICE – HYUNDAI – MONITORING VOD

Více

DOPRŮZKUM LOKALITY KOKSOVNA LAZY, SPOLEČNOSTI OKK Koksovny, a.s.

Více

HORNÍ SUCHÁ – DEPOS – MONITORING VOD

Více

OSTRAVA – LIBERTY OSTRAVA A.S. – MONITORING PODZEMNÍCH VOD 2021 – 2023

Více

ŠTERNBERK – EUTECH – SANACE

Více

BRUNTÁL – Alfa Plastik

Více

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – OCHRANNÉ SANAČNÍ ČERPÁNÍ

Více

BOHUMÍN – DS PHM – OCHRANNÉ SANAČNÍ ČERPÁNÍ

Více

ŠUMPERK – VIKÝŘOVICE – OCHRANNÉ SANAČNÍ ČERPÁNÍ

Více


GEO ENGINEERING & GEOTECHNICSOSTRAVA-TOWER – ORIENTAČNÍ PRŮZKUM

Více

D6 HOŘOVIČKY, OBCHVAT – VD-ZDS/AD – GEOTECHNICKÉ PRÁCE

Více

PRAHA-KLÍČOV – SITE 27 – DETAILED SURVEY

Více

III/0478 DRAŽOVICE – PRŮTAH

Více

I/11 OPAVA KOMÁROV, JIŽNÍ OBCHVAT A I/11 NOVÉ SEDLICE – SEVERNÍ OBCHVAT, PŘEDBĚŽNÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM

Více

II/610 KOSMONOSY, OBCHVAT – III. ETAPA – PŘEDBĚŽNÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM

Více

101 – I/45 KRNOV – ZÁPADNÍ OBCHVAT, PŘEDBĚŽNÝ GTP

Více

OSTRAVA – KONCERTNÍ HALA – PODROBNÝ IG A HG PRŮZKUM

Více

NOŠOVICE – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA HYUNDAI

Více

SILNICE I/46 ŠTERNBERK – OBCHVAT

Více


RESOURCE GEOLOGYOKRESY OSTRAVA, NOVÝ JIČÍN – DEPONIE PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN

Více

OKRESY KARVINÁ, FRÝDEK-MÍSTEK – DEPONIE PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN

Více

POLANKA NAD ODROU, LOŽISKO Č. 3 257600

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – VYUŽITÍ NERUDNÍCH SUROVIN VE VZTAHU K ÚP KRAJE

Více

KRÁSNÉ LOUČKY – LOŽISKO KOBYLÍ Č. 3024300, PŘEPOČET ZÁSOB

Více

OKRESY KROMĚŘÍŽ, VSETÍN, ZLÍN, PŘEROV – DEPONIE PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN

Více