OSTRAVA-TOWER – ORIENTAČNÍ PRŮZKUM

Orientační inženýrskogeologický průzkum pro zpracování Due Diligence projektu výstavby budovy Ostrava Tower. Místo výstavby se nachází v historicky průmyslové části Moravské Ostravy, v místě bývalé koksovny a dolu Karolina. V rámci průzkumu byly realizovány 2 průzkumné jádrové vrty do hloubky 70 m, které dosáhly karbonské podloží a 1 vrt pro provedení zkoušky TRT do hloubky 150 m. Součástí prací byly presiometrické zkoušky ve vrtech, laboratorní zkoušky mechaniky zemin a hornin, analýzy podzemní vody, korozní průzkum a radonový průzkum. V rámci vyhodnocení byl zpracován 3D model karbonského masívu včetně průběhu starých důlních děl.

Zadavatel: RT Torax, s.r.o., 2020 – 2021