ŠTERNBERK – EUTECH – SANACE

Odstranění nadlimitních koncentrací NEL a chlorovaných alifatických uhlovodíků v saturované zóně za použití metod pump and treat, in-situ chemické oxidace (ISCO) a biodegradace in-situ. Podpora vymývání kontaminantu infiltrací přečištěné vody s přídavkem PAL.

Odstranění nadlimitních koncentrací NEL a chlorovaných alifatických uhlovodíků v nesaturované zóně – odtěžba zemin a následná biodegradace ex-situ.

Zadavatel: MF ČR, 2019 – do současnosti