ABOUT US

Our company provides top quality environmental consulting such as environmental audits, risk analysis and environmental outsourcing. We are professionals in geo engineering, hydrogeology, including survey and protection of water sources. We provide complex solutions for environmental damages including contamination investigation and remediation. We are G-Consult.

About us

Oznámení o změnách ve vedení společnosti G-Consult, spol. s r.o.

 • ke dni 31.12.2022 ukončil po 17 letech své působení ve funkci ředitele společnosti Ing. Michal KOFROŇ. Nadále zůstává ve funkci jednatele společnosti.
 • ke dni 31.12.2022 ukončil po 17 letech své působení ve funkci technického ředitele společnosti a jednatele společnosti Ing. Stanislav MIKOLAJEK.

Oba nadále zůstávají v pracovněprávním vztahu ve společnosti.

 • od 1.1.2023 byla do funkce výkonné ředitelky společnosti a zároveň jednatelky společnosti jmenována Ing. Soňa ŠIMKOVÁ.
 • od 1.3.2022 působí ve funkci obchodního ředitele společnosti Ing. Vladan PODROUŽEK.

G-Consult, spol. s.r.o. was founded in 2004. Since the beginning of its business activities in the field of geology and environment G-Consult has focused on geo engineering and hydrogeological investigation, environmental impact assessment, environmental auditing, risk analyses, remediation work and waste.

Our company constantly reinvests significant part of its income into its further development. Money is put into modernization of our technical base and qualification training of our personnel. This investment policy enables our company to react operatively to changing market requirements and keep its good name.

G-Consult, spol. s.r.o. has an integrated management system certified according to the ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 standards (Quality Management System, Environmental Management System and Occupational Health and Safety Management System).

 

LEGAL INFORMATION

Name: G-Consult, spol. s r.o.
Company address: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Registered: v OR vedeném u KS v Ostravě, odd. C, vložka 9104
Registration number: 64616886
Tax registrarion number: CZ64616886
ID of data box: mvi7xxm

 

 

AUTHORIZATIONS AND CERTIFICATIONS

 • Authorized engineer in building structures
 • Authorized engineer in the field of geotechnics
 • Certificate from the Ministry of the Environment on professional competence to design, carry out and evaluate geological works in the fields:
  • Geo Engineering (7x)
  • Hydrogeology (9x)
  • Geological works - remediation. Remedial geology (4x)
  • Resources geology
  • Environmental geology
  • Geochemistry
 • Geotechnical investigation for roads and motorways (MdaS ČR)
 • EIA authorization according to the Act 100/2001 Sb.
 • Authorized expert (impact of environmental damages, geo engineering, hydrogeology)
 • Regional Mining Authority Ostrava – responsible representative
 • Certification for Groundwater Sampling Manager
 • Certification for Wastewater Sampling Manager
 • Certification for Wastes Sampling Manager
 • Waste sampling manager

 

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

G-Consult, spol. s.r.o. has a management system certified according to the standards of ČSN EN ISO 9001 (Quality Management System), ČSN EN ISO 14001 (Environmental Management System) and ČSN ISO 45001 (Occupational Health and Safety Management System).

V souladu s požadavky uvedených norem byla vyhlášena Politika integrovaného systému řízení (ISM). V srpnu 2023 úspěšně proběhl v naší firmě recertifikační audit integrovaného systému řízení. To znamená, že certifikáty pro systém řízení kvality (ISO 9001), systém environmentálního managementu (ISO 14001) a systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (ISO 45001) jsou platné další tři roky – tedy do září 2026.