BREMBO CZECH – EKOLOGICKÝ AUDIT, ENVIRONMENTÁLNÍ OUTSOURCING

2010 – 2011
Zadavatel: Brembo Czech, a.s.

Posouzení lokality a objektů pro umístění nového závodu společnosti Brembo Czech v průmyslové zóně Ostrava-Hrabová z hlediska požadavkůna ochranu životního prostředí. Podnik vyrábí součástky pro automobilový průmysl.

Provádění environmentálního outsourcingu a poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v období instalace technologie firmy Brembo Czech do nových objektů a při přípravě zkušebního provozu. Outsourcing se týkal všech oblastí ochrany životního prostředí – zejména nakládání s odpady, nakládání s chemickými látkami a přípravky, nakládání s vodami.