OSTRAVA – KONCERTNÍ HALA – PODROBNÝ IG A HG PRŮZKUM

Podrobný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro účely založení koncertní haly v oblasti Domu kultury města Ostravy jako podkladu pro vypracování projektové dokumentace stavby. Práce zahrnovaly rovněž ekologický audit, radonový průzkum a posouzení vsakování srážkových vod.

Zadavatel: Statutární město Ostrava, 2021