ŠUMPERK – VIKÝŘOVICE – OCHRANNÉ SANAČNÍ ČERPÁNÍ

2010 – 2012
Zadavatel: Ministerstvo financí
Provádění ochranného čerpání v areálu bývalého distribučního skladu PHM

Realizace ochranného čerpání a čištění podzemní vody kontaminované ropnými látkami za účelem ochrany jímacího území zdroje pitné vody. Průběžný monitoring kvality podzemní vody v celém území.