Inženýrská geologie a geotechnika

INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE A GEOTECHNIKA

 

 • inženýrskogeologický a geotechnický průzkum pro všechny druhy staveb – liniové stavby, průmyslové stavby, bytová výstavba, inženýrské sítě, skládky
 • technickou pomoc projektantovi při zapracování výsledků geotechnického průzkumu do projektové dokumentace
 • geotechnický dozor v průběhu výstavby, supervize – přebírka základové spáry, kontrola provádění zemních prací, zhodnocení použitých zemin a materiálů, stanovení stupně těžitelnosti zemin a hornin apod.
 • odborné a znalecké posudky, konzultační činnost
 • rešeršní zprávy založené na excerpci archivních dat
 • realizace pedologických průzkumů, zpracování podkladů pro odnětí pozemků ze ZPF
 • inženýrskogeologický průzkum sesuvných území, stabilitní výpočty, návrh sanace a stabilizačních opatření
 • dokumentaci a řešení stabilitních problémů skalních stěn
 • komplexní řešení pro geotechnické konstrukce, úpravy a zajištění svahů, vyztužené zemní konstrukce, opěrné zdi
 • posouzení únosnosti a sedání plošných a hlubinných základů
 • návrhy založení zemního tělesa liniových staveb
 • zakládání vysokých násypů, výpočty sedání
 • matematické/geotechnické modelování a výpočty pomocí klasických metod mechaniky zemin i numerických metod – modelování MKP ve 2D i 3D; (GEO5 z produkce frmy FINE)
 • geotechnický monitoring

Kontakt:
Ing. Soňa Šimková
M: +420 602 357 305
E: simkova@g-consult.cz

 

 REFERENCE - Inženýrská geologie a geotechnika

OSTRAVA-TOWER – ORIENTAČNÍ PRŮZKUM

Více

D6 HOŘOVIČKY, OBCHVAT – VD-ZDS/AD – GEOTECHNICKÉ PRÁCE

Více

PRAHA-KLÍČOV – SITE 27 – DETAILED SURVEY

Více

III/0478 DRAŽOVICE – PRŮTAH

Více

I/11 OPAVA KOMÁROV, JIŽNÍ OBCHVAT A I/11 NOVÉ SEDLICE – SEVERNÍ OBCHVAT, PŘEDBĚŽNÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM

Více

II/610 KOSMONOSY, OBCHVAT – III. ETAPA – PŘEDBĚŽNÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM

Více

101 – I/45 KRNOV – ZÁPADNÍ OBCHVAT, PŘEDBĚŽNÝ GTP

Více

OSTRAVA – KONCERTNÍ HALA – PODROBNÝ IG A HG PRŮZKUM

Více

NOŠOVICE – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA HYUNDAI

Více

SILNICE I/46 ŠTERNBERK – OBCHVAT

Více