Inženýrská geologie

Inženýrská geologie (a geotechnika) je poměrně mladá aplikovaná geologická věda. Zabývá se především vztahem geologického prostředí se stavbami různého druhu. Na rozdíl od klasické geologie není na prvním místě složení hornin, jejich stáří nebo způsob jejich vzniku, ale důležité jsou technické vlastnosti jako například únosnost, stlačitelnost, propustnost, těžitelnost atd. Hlavním úkolem inženýrských geologů je stanovit podmínky pro zakládání staveb. Je nutné provést inženýrsko-geologický průzkum a posoudit, zda je možné provádět stavební práce, popř. jak zlepšit základové poměry, aby bylo možné stavbu realizovat.

 

INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ:

 • Inženýrsko-geologické mapování
 • Inženýrsko-geologické rajónování
 • Stanovení omezujících a vylučujících kritérií
 • Stanovení podmínek výstavby z pohledu zakládání a interakce stavby a geologického prostředí

 

SESUVY A SESUVNÁ ÚZEMÍ:

 • Inženýrsko-geologické mapování sesuvných a potenciálně sesuvných území
 • Inženýrsko-geologický průzkum sesuvných území
 • Výpočty stability a návrhy stabilizačních opatření
 • Realizace stabilizačních opatření

 

INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE PRO ZAKLÁDÁNÍ STAVEB:

 • Inženýrsko-geologické mapování
 • Orientační, předběžný a podrobný inženýrsko-geologický průzkum
 • Inženýrsko-geologický a geotechnický dohled nad provádění stavby
 • Kontrola kvality prováděných stavebních prací z pohledu geotechnických parametrů
 • Řešení poruch staveb a konstrukcí z důvodů narušení základových poměrů

 

 REFERENCE - Inženýrská geologie

NOŠOVICE – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA HYUNDAI

Více

SILNICE I/46 ŠTERNBERK – OBCHVAT

Více

MOŠNOV – LETIŠTĚ LEOŠE JANÁČKA – KOLEJOVÉ NAPOJENÍ

Více

BENIN – NIGER – ŽELEZNICE – IG STUDIE

Více

MARKVARTOVICE – KANALIZACE – IGP

Více

SILNICE I/11 OPAVA, SEVERNÍ OBCHVAT – ZÁPADNÍ ČÁST, PŘEDBĚŽNÝ GTP

Více