EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

 

  • monitoring kvality podzemních vod
  • analýza rizik ekologických zátěží
  • EIA – posuzování vlivů na životní prostředí v intencích zákona č. 100/2001 Sb.
  • ekologický audit
  • studie proveditelnosti
  • environmentální poradenství

Kontakt
RNDr. Věra Tížková
M: +420 602 781 126
E: tizkova@g-consult.cz

Ing. Vladan Podroužek
M: +420 602 520 209
E: podrouzek@g-consult.czREFERENCE - Ekologické poradenství

BRUNTÁL – URBANITY CAMPUS – EIA

Více

SHELL Czech Republic a SHELL Slovakia – ENVIROMENTÁLNÍ OUTSOUCING

Více

OSTRAVA – TSR – PROVOZNÍ ŘÁD VÝKUPNY KOVŮ

Více

FRÝDEK MÍSTEK – SKLÁDKA TKO

Více

BREMBO CZECH – EKOLOGICKÝ AUDIT, ENVIRONMENTÁLNÍ OUTSOURCING

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ POSUDKY PRO MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

Více

KARVINÁ – TERÉNNÍ ÚPRAVY LOKALITY NAD BARBOROU

Více

JESENÍK – LESOPARK S GOLFOVÝM HŘIŠTĚM

Více

OSTRAVA – DOSTAVBA DOMU UMĚNÍ GVUO

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ ODRY, MORAVY, DYJE

Více