SHELL Czech Republic a SHELL Slovakia – ENVIROMENTÁLNÍ OUTSOUCING

Environmentální posouzení (ekologické audity 1. a 2. fáze) pozemků a areálů čerpacích stanic PHM v případě nových akvizic, nebo naopak při převodu stávajících ČS Shell na jiného provozovatele . Pravidelné vyhodnocování rizikovosti čerpacích stanic PHM ve vztahu k životnímu prostředí v dané oblasti. Pravidelný monitoring kvality podzemních vod ve vodních zdrojích využívaných na ČS pro pitné účely. Činnosti jsou prováděny na území ČR a SR.

Zadavatel: RSK Europe bvba, 2010 – do současnosti