PLÁN OBLASTI POVODÍ ODRY, MORAVY, DYJE

2006 – 2009

Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA)

Zadavatel: Pöyry Environment a.s.

 

Zpracování oznámení a vyhodnocení vlivů koncepce „Plán oblasti povodí Odry pro roky 2010 – 2015“ na životní prostředí. Zpracování dílčích částí oznámení a vyhodnocení vlivů koncepcí „Plán oblasti povodí Moravy pro roky 2010 – 2015“ a „Plán oblasti povodí Dyje pro roky 2010 – 2015“ na životní prostředí. Součástí zakázky byla práce s veřejností, řešení přeshraničních vlivů koncepce, návrh opatření a monitoringu pro plánovací období koncepcí.