OSTRAVA – TSR – PROVOZNÍ ŘÁD VÝKUPNY KOVŮ

2010

Zadavatel: TSR Czech Republic, s.r.o.

Provozní řád zařízení k využívání odpadů

 

Vypracování provozního řádu výkupny kovů – zařízení k využívání odpadů dle § 4 písm. l) zákona č. 185/2001 Sb., a jejich projednání na Krajskémúřadě, vypracování pravidel pro nakládání s nebezpečnými látkami, schválení plánu odpadového hospodářství.