OSTRAVA – HAYES LEMMERZ

2005 – 2013

Zadavatel: Hayes Lemmerz Autokola

Sanace podzemní vody

Realizace sanace podzemní vody kontaminované ropnými látkami v areálu závodu na výrobu automobilových kol. Aplikace technologie „Pump and Treat“ s využitím vlastní technologie a čerpání z vybudovaného podzemního drénu pod povrchem podlah podniku za současného dílčího začerpávání vody infiltračními drény. Další čerpání ze systému vrtů.