OSTRAVA – DOSTAVBA DOMU UMĚNÍ GVUO

2013

Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí – oznámení

Zadavatel: Kania, a.s.

 

Vypracování oznámení dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, pro realizaci dostavby Domu umění v centru Ostravy.