NOŠOVICE – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA HYUNDAI

Zadavatel: Takenaka EUROPE GmbH

Podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum v prostoru montážního závodu Hyundai Motor Manufactoring Czech v Nošovicích.

 

Cílem průzkumných prací bylo poskytnout podrobné údaje o geologické stavbě předmětné lokality, o geotechnických vlastnostech základových půd a definování základových poměrů jednotlivých objektů. Průzkum byl realizován terénními pracemi, laboratorními zkouškami mechaniky zemin, hornin, zkouškami in situ a závěrečným zpracováním. Dále byly provedeny velkoobjemové hutnící pokusy a vsakovací zkoušky. Výsledkem průzkumu jsou:

  • klasifikace geotechnických poměrů,
  • doporučení založení jednotlivých objektů závodu
  • návrh zemních prací
  • bilanční výpočet objemu vody, která v posuzovaném území vsakuje