MOŠNOV – ZCOM – ZASAKOVACÍ OBJEKTY

2013

Zadavatel: HB REAVIS Group CZ

Ověření průběhu přehloubeného subglaciálního koryta a možnosti zasakování srážkových vod

 

Zakázka zaměřena na předběžný průzkum průběhu přehloubeného koryta v místě projektované výstavby zasakovacího objektu v prostoru budoucí stavby železničního carga v Mošnově. Posouzení polohy koryta a úrovně hladiny podzemní vody v něm ve vztahu k potenciální možnosti výstavby rozsáhlého zasakovacího objektu. Provedené kontrolních vrtů, expresních nálevových zkoušek, krátkodobé sledování změn hladiny na jednotlivýchvrtech.