MOŠNOV – LETIŠTĚ LEOŠE JANÁČKA – KOLEJOVÉ NAPOJENÍ

Zadavatel: Pöyry Environment a.s.

Podrobný inženýrskogeologický průzkum pro stavbu kolejového napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava (LLJO).

Průzkum byl proveden za použití jak destruktivních metod (vrtné práce, polní geotechnické zkoušky) tak nedestruktivních metod (observační, geofyzikální – korozní průzkum), dále byly provedeny statické zatěžovací zkoušky podloží, vsakovací zkoušky. Výsledkem průzkumu byla klasifikace geotechnických poměrů v trase kolejového napojení, doporučení úpravy zemní pláně a založení ostatních objektů. Metodika provedeného průzkumu a vyhodnocení jeho výsledků vycházela z platných ČSN a dle přílohy 9 k SŽDC S4.