KRÁSNÉ LOUČKY – LOŽISKO KOBYLÍ Č. 3024300, PŘEPOČET ZÁSOB

Zadavatel: Kamenolomy ČR

Ložiskový průzkum a přepočet zásob na výhradním ložisku stavebního kamene

Doplňující technické práce pro vymezení bloků zásob, geologická dokumentace lomu. Na základě výsledků předchozích průzkumů, doplňujících technických prací a geologické dokumentaci lomu byl proveden přepočet zásob v kategorii zásob vyhledaných a ověřených s novou mapou bloků zásob geologických a vytěžitelných.