JESENÍK – LESOPARK S GOLFOVÝM HŘIŠTĚM

2012

Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí – oznámení

Zadavatel: Roman Kalina

 

Vypracování oznámení dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, pro záměr realizace lesoparku s golfovým hřištěm v místěbývalého vojenského prostoru na severním okraji města Jeseníku. První etapa představuje cvičnou louku (driving range) a nezbytné související zázemí, druhá etapa pak devítijamkové hřiště a rozšíření zázemí včetně vybudování zavlažovacího systému. Zájmová lokalita leží v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, přičemž část plánovaného areálu leží ve III. zóně odstupňované ochrany, driving range a objekty technického zázemí ve IV. zóně.