JABLUNKOV – STUDIE VYUŽITELNOSTI TERMÁLNÍCH VOD

2009 – 2010

Zadavatel: Město Jablunkov

Studie možnosti jímání termálních jodobromových vod pro lázeňské účely

Cíl prací: Ověření potenciálu jodobromových vod nízkoteplotních terem v prostoru Jablunkov – Písek pro lázeňské účely, z archivních údajů.
Účel průzkumu: Ověření přítomnosti zvodněných kolektorů karpatu z historických pramenů, především v kontextu výzkumu karbonských ložisek černého uhlí.