II/610 KOSMONOSY, OBCHVAT – III. ETAPA – PŘEDBĚŽNÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM

Vyhodnocení souboru prací potřebných k ověření inženýrskogeologických, hydrogeologických a pedologických poměrů v trase projektované stavby pozemní komunikace a jejich geotechnická interpretace

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 2021