HORNÍ SUCHÁ – SANACE PRODUKTOVODU

2011

Zadavatel: Ministerstvo financí

Sanace starého produktovodu od železniční vlečky do bývalého distribučního skladu

 

Provedení detailního průzkumu kontaminace, ověření trasy podzemního produktovodu a jeho sanace v délce 2.3 km. Sanace byla provedena po úsecíchvypuštěním náplně potrubí, jeho rozpojením a vyplněním tlakovou cementací se speciálními uzávěry. Po dobu sanace probíhal rovněž sanační monitoring.