FRÝDEK MÍSTEK – SKLÁDKA TKO

2004 – 2010

Zadavatel: Frýdecká skládka, a.s.

Průběžné sledování kvality podzemní vody v lokalitě skládky TKO

Zakázka zaměřena na podrobný průzkum kontaminace geoprostředí v prostoru budoucí skládky, vybudování monitorovací sítě a dlouhodobé sledování vlivu skládky odpadů na okolní prostředí, zejména na kvalitu podzemní a povrchové vody. Odběry vzorků podzemních a povrchových vod, dohled nad prováděním laboratorních analýz, zpracování dat, dílčí a závěrečné zpracování. Provádíme vyhodnocení výsledků monitoringu v návaznosti na konkrétnípožadavky klienta nebo z hlediska případných konfliktů s platnou legislativou nebo požadavky orgánů státní správy.