BRUNTÁL – ALFA PLASTIK – MALÁ GRAMÁŽ

2008 – 2014
Zadavatel: Ministerstvo financí
Sanace nesaturované zóny a podzemní vody v areálu Alfa Plastik a.s.

Sanace zemin nesaturované zóny v podloží hlavní výrobní haly. Sanace podlah a jejich uvedení do původního stavu. Sanace podzemní vody kontaminované ropnými látkami a chrómem. Projekt sanace podzemní vody a zemin. Sanace podzemní vody prováděna metodou pump and treat v kombinaci s biodegradací in-situ (ropné látky). Dekontaminační stanice zahrnuje několik větví s gravitačně-sorpční technologií pro odstraňování ropných látek a redukčně-sorpční technologií pro odstraňování šestimocného chrómu z čerpané podzemní vody. Součástí projektu je i rozsáhlý monitoring kvality podzemní vody v celém areálu Alfa Plastik a.s.