BOHUMÍN – DS PHM – OCHRANNÉ SANAČNÍ ČERPÁNÍ

2013 – 2014
Zadavatel: Ministerstvo financí
Provádění ochranného čerpání v areálu bývalého distribučního skladu PHM

Realizace ochranného čerpání a čištění podzemní vody kontaminované ropnými látkami za účelem prevence šíření kontaminace do intravilánu města Bohumín. Průběžný monitoring kvality podzemní vody.