POLANKA NAD ODROU, LOŽISKO Č. 3 257600

Zadavatel: Písek Ostrava, s.r.o.

Těžební průzkum

Výpočet zásob ložiska štěrkopísků v předpolí bývalé těžebny, stanovení jakostních parametrů suroviny kondičních ukazatelů a báňsko-technických podmínek dobývání. Zásoby byly vyčísleny v kategorii vyhledané bilanční a nebilační. Došlo k revizi jakostních parametrů suroviny, kdy bylo původní zatřídění změněno ze slévárenských písků na stavební surovinu. Tím došlo i ke změně v bilancích zásob.