OSTRAVA – AREÁL NAD PORUBKOU – SANACE

2010 – 2013

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Provádění sanace ropného znečištění v průmyslové zóně

Demolice starého objektu garáží, odtěžení zeminy kontaminované ropnými látkami a sanace podzemní vody metodou „pump and treat“. V průběhu čerpání a čištění podzemní vody probíhala infiltrace bakteriálních kmenů a živin pro urychlení procesu biodegradace in-situ. Průběžný monitoring kvality podzemní a povrchové vody po celou dobu sanace.