MOŠNOV – SANACE PRODUKTOVODŮ

2010

Zadavatel: Statutární město Ostrava + Moravskoslezský kraj

Sanace starého produktovodu a zemin

Likvidace několika větví starého produktovodu vedoucího do prostoru letiště v Mošnově otevřeným výkopem. Cementace nedostupných úseků potrubí. Provedení sanace zemin nesaturované zóny v trase likvidovaného potrubí.