I/11 OPAVA KOMÁROV, JIŽNÍ OBCHVAT A I/11 NOVÉ SEDLICE – SEVERNÍ OBCHVAT, PŘEDBĚŽNÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM

Realizace inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu v trase projektované stavby jako podkladu pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2020 – 2021