FRENŠTÁT P.R. – STUDIE VYUŽITELNOSTI AUTOCHTONNÍHO KARPATU

2008

Zadavatel: Město Frenštát p.R.

Studie možnosti jímání termálních mineralizovaných vod pro lázeňské účely

Cíl prací: Ověření potenciálu mineralizovaných vod nízkoteplotních terem v prostoru Frenštátu p. R. pro lázeňské účely, z archivních údajů.
Účel průzkumu: Ověření přítomnosti zvodněných kolektorů křídového stáří z historických pramenů, využitelnost terem v Jablunkovském průsmyku.