BENIN – NIGER – ŽELEZNICE – IG STUDIE

Inženýrsko-geologická studie trasy železničního spojení států Benin a Niger v délce cca 1059 km.

Zadavatel: Metroprojekt, a.s.

Předmětem orientačního průzkumů je shromáždění dostupných archívních údajů o inženýrskogeologických a geotechnických poměrech zájmového území, předběžné posouzení navrženého vedení trasy železniční z geotechnického hlediska a doporučení pro podrobný průzkum.

Projekt spočívá ve vybudování nového železničního spojení bez znečištění v délce 625 km. Zahrnuje také obnovení (rekonstrukce) úseků hlavní stávající trasy v délce 434 km Parakou – Pahou – Cotonou.

Základ zájmového území tvoří prekambrické horniny s mladšími sedimenty hlavně podél řek.

Z výsledků geotechnické rešerše vyplývá, že projektovaná výstavba železnice Benin-Niger v daném území je dobře realizovatelná.